Er du interesseret i at vide mere om ITS?

It udgør en stadig større del af de værktøjer og redskaber der anvendes på en skole. Både i undervisningen og i administrationen.

Det kræver et bredt og indgående kendskab til teknologier, markedet og trends for at kunne sikre den bedste og billigste it til en skole.

ITS udgør med sin erfaring og sine specialiserede medarbejdere et it-center, hvor skolerne trygt kan være med og være forvisset om, at de it-ydelser der leveres og udvikles vil være i tråd med de ydelser der er behov for på en skole.

Lad ITS tage sig af de specialiserede opgaver, dialogen for forhandlingerne med leverandørerne, så kan skolens medarbejdere fokusere på at levere god undervisning til skolens elever.

Kontakt ITS hvis du ønsker at vide mere om ITS og vores ydelser.

Skal din skole være en del af ITS?

 • Hvorvidt din skole skal være en del af ITS, bør træffes på et ordentligt beslutningsgrundlag.

  Der kan derfor være brug for bl.a. følgende:

  Et afklarende møde hvor vi fremlægger skolens muligheder og fortæller om de ydelser din skole kan få. Det kan også være relevant for skolen at få referencer fra andre medlems skoler, ligesom det vil være en god idé at få udarbejdet en business case.

 • Kan det betale sig?

  Det er altid en god idé at lave en business case inden man foretage nye investeringer i it-udstyr.

  Det samme gælder for en skole der overvejer at blive en del af ITS. En god business case giver beslutningstagerne et godt grundlag for at træffe sin beslutning.

  En business case forholder sig til mere end økonomi. Den forholder sig bredt til en række forhold, fx:

  • Hvorfor er det interessant?
  • Hvilke behov ønsker vi opfyldt?
  • Hvad er mulighederne og udbyttet
  • Risiko og sårbarheder i nuværende og fremtidig situation
  • Forretningsmæssige og strategiske fordele
  • Tidsplan
  • Organisatorisk påvirkning/modenhed
  • Omkostninger og investeringsvurdering

  ITS kan bistå eller vejlede skolerne i udarbejdelsen af en business case.

 • Hvis du ønsker information om ITS fra nogle af de personer der idet daglige anvender ydelser fra ITS, så kan du kontakte en af nedenstående referencer.

  Referencerne på denne side udgør ITS' formandskab. Formandskabet er skolernes repræsentanter i den daglige ledelsesmæssige dialog med ITS. Formandskabet har dermed et godt indblik i ITS både fra et skole-perspektiv og fra et fællesskabsperspektiv.

  Gitte Horsbøl

  Rektor på Risskov Gymnasium i Aarhus.
  Telefon: 8621 407
  Mail: gh@risskov-gym.dk

  Lena Søllingvraa Walters

  Vicerektor på Randers HF & VUC
  Telefon: 8642 5644
  Mail: lw@randershfvuc.dk

  Anette Schmidt Laursen

  Direktør for SOSU Østjylland
  Telefon: 4029 4028
  Mail: anl@sosuoj.dk